ชาว มธ. และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน“จุดประทีปแห่งปัญญา นำแสงสว่างคืนกลับสู่สังคมไทย” ณ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนืองแน่น พร้อมแสดงเจตจำนงอยากเห็นประเทศไทยแก้ปัญหาด้วยสันติ

มธ.ร่วมจุดประทีปแห่งปัญญาฯ สนับสนุนการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

By Digital Media | 10 พ.ย. 2556 19:15 | 787 views | View Comment

ม.ธรรมศาสตร์ 10 พ.ย.-ชาว มธ. และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน“จุดประทีปแห่งปัญญา นำแสงสว่างคืนกลับสู่สังคมไทย” ณ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เนืองแน่น พร้อมแสดงเจตจำนงอยากเห็นประเทศไทยแก้ปัญหาด้วยสันติ

 เมื่อเวลา 17.30 น. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ มีกลุ่มคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของ มธ. และประชาชนทั่วไป ร่วมสวมเสื้อขาวและลงชื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีในวิถีธรรม จากเหตุการณ์ชุมนุมคัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ช่วงที่ผ่านมาในหลายพื้นที่จนอาจเกิดการยกระดับการชุมนุมเป็นเหตุความรุนแรงและความก้าวร้าวขึ้นในสังคม

พิธีเริ่มต้นขึ้นโดยพระสงฆ์นำประชาชนร่วมกันอธิษฐานธรรมให้ประเทศพ้นวิกฤติและนำปัญญากลับคืนสู่สังคมไทย หลังจากนั้น ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มธ. พร้อมคณะผู้บริหาร ได้กล่าวเชิญชวนชาว มธ. และประชาชนทั่วไปร่วมจุดเทียนอธิษฐานแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินหน้าด้วยสันติตามวิถีแห่งธรรมของชาวพุทธ
 
ผศ.ดร.ปริญญากล่าวว่า ประเทศไทยไม่ใช่ประชาธิปไตยเกิดใหม่ หากเราปฏิบัติตามประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นถือเป็นวิถีแห่งสันติ ดังนั้น วันนี้ชาว มธ. จึงร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมจุดประทีปแห่งปัญญาฯ เพื่อรณรงค์ให้ยุติการใช้อารมณ์และความรุนแรง และให้ทุกฝ่ายหันมาใช้สติในการแก้ปัญหา ตลอด 7 ปี แห่งความขัดแย้งที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ ต่อจากนี้สังคมไทยต้องอยู่ได้และเดินหน้าท่ามกลางความขัดแย้ง ส่วนกรณีที่มีนักศึกษาและศิษย์เก่าถือป้ายทำนองส่งเสริมการรัฐประหารเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมานั้น ขอยืนยันว่าไม่ได้ผ่านความเห็นจากคณะผู้บริหาร ถือเป็นความผิดพลาด เนื่องจากศิษย์เก่าทำป้ายขึ้นเอง และนำมาเดินขบวนด้วย

ทั้งนี้ งาน “จุดประทีปแห่งปัญญา นำแสงสว่างคืนกลับสู่สังคมไทย” ได้มีการรณรงค์ผ่านทางโซเชียลออนไลน์ มีการแชร์ต่อกันในกลุ่มนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้จุดเทียนอธิษฐานร่วมกัน โดยนัดรวมตัวกัน ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ.-สำนักข่าวไทยWeb1