ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
			
				นางสาว อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์
		
		
			
				ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ)
			
				Miss Adcharaporn...

หมายเลข 18 นางสาว อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์

By Digital Media | 3 ธ.ค. 2556 18:38 | 4404 views | View Comment
ชื่อ – นามสกุล (ไทย) นางสาว อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์
ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) Miss Adcharaporn Kanoknateesavad
ชื่อเล่น จีน่า
วันเกิด 16 มิถุนายน 2535
อายุ 21 ปี
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร
การศึกษา กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้ำหนัก 54
ส่วนสูง 170


Web1