สพป. ปัตตานี เขต 1 เตรียมจัดโครงการ ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

	                 ...

สพป. ปัตตานี เขต 1 เตรียมจัดโครงการ ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

By ปัตตานี | 16 ธ.ค. 2556 08:11 | 1004 views | View Comment

สพป. ปัตตานี เขต 1 เตรียมจัดโครงการ ชายแดนใต้ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

                   เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556  ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี   เขต 1  นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานประชุมบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมทางวิชาการ ตามโครงการศึกษาชายแดนใต้ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน  รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1(สพป.ปน1) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เป้าหมายกว่าหนึ่งหมื่นคน  ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รับความรู้  ความเข้าใจ  สร้างมาตรฐานและความพร้อมการศึกษาไทยก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

                   สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงบนเวที  Mini  Theater  ลานกิจกรรม บูทอาเซียน  และการจัดเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เหลียวหลัง  แลหน้า ความร่วมมือทางการศึกษาไทย –มาเลเซีย”  ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว จะได้รับความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ อย่างมากมาย

     

ขอบคุณข่าว : ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
Web1