เครือข่ายแพทย์อาสาฯ ระดมแพทย์นับพันพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมใหญ่ 22 ธ.ค. สื่อถึงแพทย์ทั่วโลก ย้ำต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

แพทย์อาสาฯ ระดมนับพันพร้อมดูแลชุมนุมใหญ่ 22 ธ.ค.

By สำนักข่าวไทย TNA News | 19 ธ.ค. 2556 19:26 | 1179 views | View Comment

กรุงเทพฯ 19 ธ.ค.-เครือข่ายแพทย์อาสาฯ ระดมแพทย์นับพันพร้อมรับสถานการณ์ชุมนุมใหญ่ 22 ธ.ค. สื่อถึงแพทย์ทั่วโลก ย้ำต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

นพ.สวรรค์ กาญจนะ อาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายแพทย์อาสาสมัครเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยแจ้งว่า รพ.ทุ่งสงนครศรีธรรมราช นำโดย นพ.จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการ รพ.ทุ่งสง ประสานงานกับเครือข่ายสาธารณสุข สาธารณสุขอำเภอ เครือข่ายสุขภาพ อำเภอทุ่งสง ประกาศเจตนารมณ์ในนามประชาคมสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง สนับสนุนการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน จะได้ส่งหน่วยแพทย์พร้อมรถพยาบาลร่วมกับเครือข่ายแพทย์อาสาปฏิรูปประเทศไทย โดยร่วมขบวนร่วมกับชมรมแพทย์ภาคใต้ออกจากสหกรณ์โคออปสุราษฎ์ธานี ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมนี้ คาดว่าจะมีรถพยาบาลกว่า 100 คัน กับแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร เภสัชกร ทันตแพทย์ หมออนามัย เข้าร่วมดูแลประชาชนผู้ชุมนุมกว่า 1,000 คน

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับ นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงศ์สุกิจ ผอ.รพ.นาทวี สงขลา และ รศ.นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์จาก คณะแพทย์ศาตร์ศิริราชพยาบาล ระบุจะมีพยาบาลและแพทย์ร่วมเดินเท้าไปกับขบวนผู้ชุมนุม และจะมีการตั้งโรงพยาบาลสนามรอบใน ณ ตำแหน่งที่มีการชุมนุมมากที่สุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน นอกจากนั้นจะร่วมกับมูลนิธิและสถาบันทางการแพทย์ดูแลพื้นที่รอบนอกเพื่อจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วย

เครือข่ายฯ ระบุด้วยว่าจะสื่อสารไปยังเครือข่ายแพทย์ทั่วโลกให้ทราบถึงเหตุผลในการชุมนุมของประชาชนเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แม้มีการยุบสภาแล้ว ทีมเครือข่ายแพทย์ไม่ปฏิเสธการเลือกตั้ง แต่ต้องการการปฏิรูปก่อน เพื่อการสร้างประเทศไทยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากคอร์รัปชั่น และเครือข่ายแพทย์อาสาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในฐานะประชาชนจะยืนเคียงข้างความถูกต้อง ร่วมกับประชาชนตลอดไป.-สำนักข่าวไทยWeb1