องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เรียกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังยายฉิม-บ้านหุบเมย...

องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เรียกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 23 ธ.ค. 2556 14:13 | 124 views | View Comment

 องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง เรียกประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังยายฉิม-บ้านหุบเมย จำนวน  6 ช่วง ขายแบบชุดละ 1,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  27 ธ.ค.56  ยื่นซองวันที่  9 ม.ค.57  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง โทร.0-3738-4146
 Web1