เรือประมงลอยลำอยู่ในทะเลด้านหน้าอาคารพักอาศัยชายฝั่งฮ่องกง หลังรัฐบาลสั่งห้ามใช้เรือประมงจับปลาในน่านน้ำฮ่องกงเพื่อสงวนพันธุ์ปลา

ห้ามจับปลา

By Digital Content | 6 ม.ค. 2557 16:31 | 118 views | View Comment

เรือประมงลอยลำอยู่ในทะเลด้านหน้าอาคารพักอาศัยชายฝั่งฮ่องกง หลังรัฐบาลสั่งห้ามใช้เรือประมงจับปลาในน่านน้ำฮ่องกงเพื่อสงวนพันธุ์ปลา


Tags:   ข่าว  Photo Talk  Widgets  

Web1