เทศบาลนครขอนแก่น เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถชมวิวไฟฟ้า จำนวน  3  คัน  ขายแบบชุดละ 2,500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่ ...

เทศบาลนครขอนแก่น เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถชมวิวไฟฟ้า จำนวน 3 คัน

By สำนักข่าวไทย TNA News | 10 ม.ค. 2557 15:33 | 170 views | View Comment

 เทศบาลนครขอนแก่น เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถชมวิวไฟฟ้า จำนวน  3  คัน  ขายแบบชุดละ 2,500 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  14 ม.ค.57 ยื่นซองวันที่  22 ม.ค.57  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการพัสดุ สำนักการคลัง  เทศบาลนครขอนแก่น โทร.0-4327-0730
 Web1