นายสบเกษม แหงมงาม เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดตาก เปิดเผยถึงการที่ทีมจังหวัดตาก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์...

กีฬาแห่งชาติ ตาก ขว้างค้อนหญิง คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รั้งอันดับ 50 ของประเทศ

By ตาก | 14 ม.ค. 2557 15:38 | 685 views | View Comment

นายสบเกษม แหงมงาม เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดตาก เปิดเผยถึงการที่ทีมจังหวัดตาก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ที่มีขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2557 ถึงวันนี้ ปรากฏว่า น.ส.มิ่งกมล คุ้มผล นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เจ้าของเหรียญทองแดง กีฬาซีเกมส์ เนปิดอเกมส์ ครั้งที่ 27 สหภาพเมี้ยนมาร์ เมื่อปลายปี 2556 ชนะเลิศกีฬาขว้างค้อนหญิง สถิติ 42.9 เมตร คว้าเหรียญทอง และนางสาว สุนิสา บุญประสาร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รองชนะเลิศ อันดับ 2 คว้าเหรียญทองแดง ทำให้ทีมจังหวัดตาก ได้เหรียญรางวัล อยู่ในอันดับที่ 50 ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ครั้งนี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดตาก กล่าวว่า จังหวัดตาก ส่งนักกีฬาชาย-หญิง และเจ้าหน้าที่ 42 คน เข้าแข่งขันกีฬารวม 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา ว่ายน้ำ ขี่ม้า จักรยาน ยกน้ำหนัก และบาสเกตบอลหญิง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนากีฬาจังหวัดตาก สมาคมกีฬาจังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในจังหวัดตาก และการแข่งขันกีฬาดังกล่าวข้างต้น จะมีจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2557
Web1