เทศบาลตำบลคลองจิก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ชนิดอัดท้าย  จำนวน  1  คัน ...

เทศบาลตำบลคลองจิก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

By สำนักข่าวไทย TNA News | 27 ม.ค. 2557 14:28 | 154 views | View Comment

 เทศบาลตำบลคลองจิก เรียกประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน  6 ล้อ ชนิดอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  ขายแบบชุดละ 2,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  3 ก.พ.57  ยื่นซองวันที่  11 ก.พ.57  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองจิก โทร.0-3526-9755  ต่อ 113
 Web1