สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยใช้ Image...

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

By สำนักข่าวไทย TNA News | 30 ม.ค. 2557 15:03 | 121 views | View Comment

 สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมางานเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โดยใช้ Image processing  สถานีตรวจสอบนำหนักอยุธยา (เขาเข้า)  ขายแบบชุดละ 6,000 บาท ขอเอกสารถึงวันที่  4 ก.พ.57  ยื่นซองวันที่  10 ก.พ.57  ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ โทร.0-2354-6668-76  ต่อ 26410
 Web1