ทิศทางประเทศไทย : คณะรัฐบุคคลคือใคร ตอน 2

By Digital Media | 6 ก.พ. 2557 17:27 | 4528 views | View Comment

สำนักข่าวไทย 5 ก.พ.-ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน ราชบัณฑิต และอดีต รมช.มหาดไทย ระบุไม่ควรละเมิดสิทธิการเลือกตั้งซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ความขัดแย้งทางการเมืองทำให้คนไทยตื่นตัวกับภาคการเมืองแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน.-สำนักข่าวไทยWeb1