การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

By Digital Media | 19 ก.พ. 2557 19:39 | 2148 views | View Comment

กรุงเทพฯ 19 ก.พ.-เดือนมีนาคมนี้จะเป็นฤดูกาลรับนักเรียนครั้งใหญ่ ในทุกระดับชั้นของโรงเรียนรัฐบาลสายสามัญทั่วประเทศ ผู้ปกครองต้องเตรียมการอย่างไร ติดตามจากรายงาน.-สำนักข่าวไทยWeb1