เปิดตัวหนังสือกษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

By สำนักข่าวไทย TNA News | 6 มี.ค. 2557 13:18 | 466 views | View Comment

กรุงเทพฯ 6 มี.ค.- ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมข้อมูลสถาบันพระมหากษัตริย์กับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย" เป็นหนังสือเล่มแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลว่าด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยตั้งแต่อดีตจนถึงรัชกาลปัจจุบัน

จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และเป็นแหล่งความรู้แก่ผู้ที่ประสงค์จะศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันกับพสกนิกรชาวมุสลิมในทุกมิติ เขียนโดยนักวิชาการจากหลายสถาบัน จัดทำครั้งแรก 5,000 เล่ม เป็นภาษาไทย ใช้เวลาจัดทำ 2 ปี และในอนาคตจะจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและอาหรับ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ.-สำนักข่าวไทยWeb1