ศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดีเขื่อนไซยะบุรี

By สำนักข่าวไทย TNA News | 24 มิ.ย. 2557 18:43 | 1519 views | View Comment

สำนักข่าวไทย 24 มิ.ย.-ศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องคดี ที่เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขง 8 จังหวัด ฟ้อง กฟผ. และ 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อนไซยะบุรี ใน สปป.ลาว ขณะที่ กฟผ.ระบุ พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาล    

ข้อเรียกร้องของประชาชน มี 3ข้อ คือขอให้พิจารณาว่า การทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ไม่ขอบด้วยกฎหมายทั้งในและระหว่างประเทศ กฟผ.และหน่วยงานของรัฐกระทำการโดยมิชอบ และไม่แจ้งข้อมูลไม่เปิดรับฟังความคิดเห็น และไม่ศึกษาผลกระทบทางสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมื แต่ศาลรับฟ้องคดีเฉพาะข้อหาที่ 3 จึงให้ทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กฟผ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน และคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ  โดยให้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชน ซึ่งนายสุนชัย  คำนูญเศรษฐ์  ผู้ว่าการ กฟผ.พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครอง ระบุที่ผ่านมาการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมการก่อสร้างเป็นหน้าที่ของ สปป.ลาว ยืนยันโครงการนี้ส่งผลดีกับทั้ง 2 ประเทศ ทั้งระบบเศรษฐกิจ ทำให้ค่าไฟฟ้าต่ำลง และช่วยเสริมความมั่นคงพลังงานของไทย.-สำนักข่าวไทย