พิธีรดน้ำดำหัว นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล 
	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
	นางอำพร ด่านพัฒนานุรักษ์...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์จัดพิธีรดน้ำดำหัว

By อุตรดิตถ์ | 14 เม.ย. 2560 12:14 | 210 views | View Comment

พิธีรดน้ำดำหัว นายจักรินทร์ มีประเสริฐสกุล 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
นางอำพร ด่านพัฒนานุรักษ์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
และนางพัชรา ช้างขวัญยืน ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์