พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรืองานแรกนาขวัญปีนี้ ตรงกับวันที่ 13 พฤษภาคม...
วันที่ออกอากาศ : 1 ม.ค. 2513 07:00


เพิ่มเพื่อน View Comments