คนดลใจ : ปราชญ์ชุมชนบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ปราชญ์ชุมชนแห่งบ้านจำรุง จ.ระยอง นำการทำเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
วันที่ออกอากาศ : 1 ม.ค. 2513 07:00


เพิ่มเพื่อน View Comments

คลิปที่เกี่ยวข้อง