มงคลแผ่นดิน
คำมงคลวันพ่อแห่งชาติ - ดร.ชินกร ไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2542, อ.จตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ...
วันที่ออกอากาศ : 2 ธ.ค. 2556 13:30


เพิ่มเพื่อน View Comments

คลิปที่เกี่ยวข้อง