X

ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO)

8 ก.ค. 2563
340 views
ขนาดตัวอักษร

ตามที่บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ได้มีประกาศ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ที่ 73/2563 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ระหว่างวัันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 นั้น

บริษัท อสมท  จำกัด(มหาชน) ได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเพิ่มโอกาสในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) จึงเห็นควรให้ขยายเวลาในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และการเงิน และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน (CFO) บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ระหว่างวันที่ 8 - 24 กรกฎาคม 2563

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติ การพิจารณาคัดเลือก และรายละเอียดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) ที่ 73/2563 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 (ประกาศ ที่ 73/2563)(พระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)(ใบสมัคร CFO)
รายละเอียด เพิ่มเติม คลิกลิ้งค์ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดประกาศรับสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดประกาศรับสมัคร   :  ใบสมัครงาน  /  รายละเอียดประกาศรับสมัคร  เอกสารแนบ
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล