X

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

14 มิ.ย. 2565
560 views
ขนาดตัวอักษร
        บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกในตำแหน่ง จ้าหน้าที่จัดซื้อ/เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ส่วนจัดซื้อ ฝ่ายจัดซื้อและพัสดุ สำนักบริหารสินทรัพย์ สายงานบริหาร จัดการองค์กร จำนวน 1 อัตรา  
        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260
            ดูรายละเอียดการรับสมัครงานตามประกาศที่ 57/2565 (เอกสารตามแนบ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล