X

การรถไฟแห่งประเทศไทย

11 ม.ค. 2565
50 views
ขนาดตัวอักษร

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ ที่ระหว่างสถานีชุมทางบางซื่อ-บางบำหรุ ด้วยวิธีเสนอราคาค่าเช่าที่ดิน ซื้อเอกสารเสนอราคาถึงวันที่ 15 ก.พ. 65 โทร.02-220-4840 โทรสาร. 02-220-4060

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล