X

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3

15 พ.ย. 2563
100 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่  3  สอบราคาจ้างทำบานระบายและเครื่องกว้าน รวมจำนวน 2 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการะบายคลองน้ำไหลระยะที่  2 (YN3) จังหวัดอุตรดิตถ์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อแบบถึง  18 พ.ย.  63  โทร  056803027  ต่อ  16  www.gprocurement.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล