X

"ไบเดน" ลุยปกป้องสิทธิกลุ่ม LGBTQ ในสหรัฐฯ

22 ม.ค. 2564
230 views
ขนาดตัวอักษร


โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ เดินหน้าปกป้องสิทธิกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ในสหรัฐฯ จากการถูกเลือกปฎิบัติ โดยเฉพาะสถานที่ทางการและสถานที่การทำงาน ด้วยการลงนามคำสั่งพิเศษขยายขอบเขตของกฎหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองกลุ่ม LGBTQ ในสหรัฐฯ  ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลสูง คือ

LGBTQ ควรได้รับการปกป้องจากการถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน รวมถึงป้องกันการเลือปฏิบัติที่เกิดจากเรื่องเพศ เช่น  รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ 

นอกจากนี้ยังบอกอีกว่า "เด็ก" ควรจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องกังวลใจที่จะถูกเลือกปฏิบัติ "ผู้ใหญ่" ก็ควรจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ ได้ทำงานที่ชอบ ไม่ต้องกลัวจะโดนลดขั้น หรือเลือกปฏิบัติ โดยแต่ละรัฐจะปรึกษากับอัยการสูงสุดเพื่อให้คำสั่งพิเศษที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดภายใน 100 วันแรก ของโจ ไบเดน ในฐานะประธานาธิบดี

ที่มา : Executive Order on Preventing and Combating Discrimination on the Basis of Gender Identity or Sexual Orientation

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล