X
ครั้งแรกของไทย “สตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022”

ครั้งแรกของไทย “สตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022”

23 มิ.ย. 2565
380 views
ขนาดตัวอักษร

23 มิ..65 - มาแน่ครั้งแรกของไทย กับงาน “สตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022” ในรูปแบบเมตาเวิร์ส พร้อมพาทุกคนเชื่อมต่อเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดงานสตาร์ทอัพและอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ เอ็กซ์โป 2022 (STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022: SITE 2022) โดยมาในรูปแบบอวาตาร (Avatar) เป็นมิติใหม่ของการเปิดงานบนโลกเมตาเวิร์ส ครั้งแรกของเมืองไทย ย้ำ Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก และเป็นกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 


นอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง5Fs (Food, Film, Fashion, Fighting และ Festival) ให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน


ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาไปเร็วมาก เรื่องของจักรวาลนฤมิตหรือ Metaverse เป็นสิ่งที่ทั้งภาครัฐ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจถือว่า Metaverse คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก หลายคนอาจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจว่า Metaverse คืออะไร แต่หากเข้าใจจะเห็นโอกาสมากขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ สร้างงาน สร้างอาชีพใหม่ๆ จากแพลตฟอร์มนี้ได้ เรียกได้ว่า Metaverse เป็นกุญแจสำคัญสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอาจทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลมีมูลค่ามหาศาลนอกจากนี้ ยังเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการผลักดันนโยบายการตลาดเชิงวัฒนธรรม หรือ Soft Power ของไทยทั้ง5Fs ให้เกิดขึ้นได้

• 

งานในวันนี้ เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ในการเปิดบ้าน เปิดเมือง รับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจและการลงทุนใหม่  จะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่หลายคนเรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤต ทั้งโควิด–19 เงินเฟ้อ และน้ำมันแพง แต่ในวิกฤตก็มีโอกาสให้ได้เห็น บางธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเพราะมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์โควิด – 19 ทาง NIA ได้ทำงานกันอย่างหนัก ทั้งการบ่มเพาะ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมของไทย ทำให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆ บนเวทีระดับโลก 


ทั้งนี้ งาน SITE 2022 เป็นอีกหนึ่งช่องที่จะช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้นวัตกรรมและเทรนด์ของโลกที่กำลังเกิดขึ้น โดยตลอด 3 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าชมงานจะได้รับประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ การต่อยอดโอกาส และการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปด้วยกัน วันนี้ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะReconnecting the World เราพร้อมที่จะเปิดบ้าน และขยายธุรกิจ เพื่อหาโอกาสใหม่แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวเสริมว่า “ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ทั่วโลกไม่เพียงเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ แต่ยังเผชิญหน้ากับวิกฤตสภาพอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง แต่ในวิกฤตเหล่านั้นทำให้มองเห็นความท้าทายที่จะสร้างให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับประเทศไทย นวัตกรรมและเทคโนโลยี” จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และก้าวเดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง ซึ่งการเปิดเมืองจะเป็นการเชื่อมโลกและประเทศไทยกลับมาด้วยกัน


ด้วยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค การจัดงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2022 (SITE 2022) ปีนี้ จึงได้ชูประเด็น “เมืองนวัตกรรม” (Innovation City) ภายใต้แนวคิด 'Reconnecting the World เชื่อมเรา เชื่อมโลก กลับมาเจอกันเพื่อแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศมีเมืองนวัตกรรมที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และพร้อมจะเชื่อมต่อกับเมืองนวัตกรรมจากทั่วโลก (Global Innovation City) เพื่อสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และร่วมฟื้นฟูให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสากล 

นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ต้องการสร้างเวทีแสดงศักยภาพของ “นวัตกรรมไทย” และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความท้าทายให้กับคนไทย และสามารถนำไปต่อยอดหรือขยายผลในมิติต่างๆ มากขึ้น

งาน SITE 2022 จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด  อาคารอุทยานนวัตกรรม (ซอยโยธีและทางออนไลน์จัดในรูปแบบจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ระหว่างวันที่ วันที่ 23 - 25 มิถุนายนนี้ ผ่านเว็บไซต์ https://site.nia.or.th ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 

  1. Metaverse Forum เวทีหลักที่รวบรวมสุดยอดสตาร์ทอัพและนวัตกรชั้นนำของเมืองไทย และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ กว่า 70 ท่าน เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ กว่า 35 หัวข้อ และ หนึ่งในนั้นที่มาแบ่งปันความรู้ รศ.ดร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บรรยายในหัวข้อ “เปิดวิสัยทัศน์การขับเคลื่อน "กรุงเทพมหานครสู่มหานครแห่งนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก ทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ คนรุ่นใหม่ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ  และยกระดับให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งความฝันและโอกาสของทุกคนอีกครั้ง
  2. Opportunity โอกาสสำคัญในการจับคู่ค้าทางธุรกิจผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น Metaverse Marketplace ตลาดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมจากสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม กว่า 100 บูธ ที่มาแนะนำสินค้าและบริการล้ำสมัย และ Business Consulting บริการให้คำปรึกษาออนไลน์จากสุดยอดเมนเทอร์ ผู้เชี่ยวชาญกว่า30 ท่าน ใน 10 สาขาธุรกิจ และ Business Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจของสตาร์ทอัพผ่านการ pitching ธุรกิจให้แก่นักลงทุน 
  3. Show นำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางนวัตกรรมของประเทศไทย ในพื้นที่นวัตกรรมต่างๆตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ที่นำไปสู่การขยายผลเชิงพาณิชย์และมีการใช้จริงภายใต้แนวคิด 'Innovation for Crafted Living: นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล