X

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง

9 พ.ค. 2565
80 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านไทเขิน บ้านต้นกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อแบบถึงวันที่ 18 พ.ค. 65 โทร.053-481173-5 ต่อ 32 www.banklang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล