X
9 มิ.ย. แค่แจ้งชื่อลงแอปฯ ..ปลูกกัญ ได้เลย รุ่งขึ้นแจกสายพันธุ์ดี 1,000 ต้น

9 มิ.ย. แค่แจ้งชื่อลงแอปฯ ..ปลูกกัญ ได้เลย รุ่งขึ้นแจกสายพันธุ์ดี 1,000 ต้น

23 พ.ค. 2565
3480 views
ขนาดตัวอักษร

ไม่ต้องขออนุญาต แบบแต่ปางก่อนแล้ว.. อย. ย้ำ หลังปลดล็อกกัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติด ในวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ทุกคนปลูกได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปฯ “ปลูกกัญ” ของ อย. ขณะที่ สธ. จับมือ กวก. พัฒนาสายพันธุ์ดีทนโรค เตรียมแจก 1 ล้านต้น ประเดิมแจกวันแรก 10 มิ.ย.นี้ 1,000 ต้น ในงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชาฯ

อย. เผย หลังปลดล็อกกัญชา กัญชง พ้นจากยาเสพติด ซึ่งมีผลในวันที่ 9 มิ.ย. 65 ทุกคนปลูกได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ของ อย. สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชากัญชง และส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ช่อดอก, ใบ, กิ่ง, ก้าน ต้องขอรับอนุญาตนำเข้า ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีที่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่ใช่ยาเสพติดประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกินร้อยละ 0.2 ยังเป็นยาเสพติด

ในเรื่องการปลูกนั้น ผู้ที่ต้องการปลูก สามารถปลูกได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญ” ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจะนำมาใช้ในการจดแจ้ง การปลูกกัญชา เพื่อดูแลสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาต ปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

เพื่อให้ประชาชน สามารถใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสม ทั้งนี้ การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ช่อดอก, ใบ, กิ่ง, ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้า ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507  หากเป็นสารสกัด ที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ที่มีส่วนผสมของสารสกัด จากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งกรณีนำเข้า เพื่อใช้เฉพาะตัว ซึ่งหมายถึงการนำติดตัวผู้โดยสาร ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งทางพัสดุ / ไปรษณีย์ระหว่างประเทศนั้น ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ของผลิตภัณฑ์นั้น เช่น ในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องสำอาง จะห้ามนำเข้า ส่วนกรณีของผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น อยู่ระหว่างการจัดทำกฎระเบียบ เพื่อห้ามนำเข้า และกรณียกเว้น

ทั้งนี้ อย. มีนโยบายในการส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการผลิต และใช้วัตถุดิบ ที่มาจากการปลูกในประเทศ ขณะนี้ มีกฎระเบียบที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด จำนวน 7 ฉบับ ซึ่ง อย. จะแจ้งความคืบหน้า ให้ทราบเป็นระยะต่อไป  

หากมีข้อสงสัยเรื่องการปลูก ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-590-7767, 02-590-7793 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆสำหรับการเตรียมกระจาย กัญชาต้นพันธุ์ที่ดี มีการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ทนโรค ของกรมวิชาการเกษตร ให้กับประชาชนทั่วไป จำนวน 1 ล้านต้น โดยจะเริ่มแจก 1,000 ต้นในงาน "มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" นั้น

เฟซบุ๊ก สถาบันกัญชาทางการแพทย์ ได้โพสต์ข้อมูลถึงเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ และศึกษาวิจัย โดยมี นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายผลักดันกัญชา กัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการแพทย์และสุขภาพ โดยมีสถาบันกัญชาทางการแพทย์ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกกระทรวงจัดการต้นทาง กลางทาง และปลายทางห่วงโซ่คุณค่าอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาจะถูกปลดล็อกออกจากบัญชียาเสพติด ประชาชนจะสามารถปลูก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และต่อยอดเป็นธุรกิจในครัวเรือนได้

กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการเกษตร จึงร่วมกันเตรียมความพร้อม และกำหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการใช้กัญชา กัญชง ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษา วิจัย ปรับปรุงสายพันธุ์กัญาชา กัญชง ในประเทศ เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดี เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพ ทนต่อโรค เหมาะกันสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ มีสารสำคัญที่สามารถนำไปใช้ทางการแพทย์ และสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย เมื่อได้สายพันธุ์กัญชาที่ดีแล้ว กรมวิชาการเกษตร จะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชน โดยจะเริ่มแจก 1,000 ต้นในงาน "มหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร" ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565สำหรับงานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชา ประชาชนได้อะไร กำหนดจัดขึ้นระหว่าง ในวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ในงานพบกับการให้บริการ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย สัมมนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นิทรรศการกัญชา-กัญชง Work Shop การทำอาหารคาว หวาน และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา และการจำหน่ายสินค้า ที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง เข้าฟรี ชมฟรี มีของแจก สามารถแจ้งชื่อลงทะเบียนฟรี ได้แล้ว

คลิกที่นี่ >> (ลงทะเบียนฟรี งานมหกรรม 360 องศา ปลดล็อกกัญชาฯ)นอกจากนี้ Backbone MCOT มีข้อมูลดี ๆ จากเว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร ที่เป็นเอกสาร คู่มือสำหรับเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ หรือมือสมัครเล่น ที่จะเริ่มหัดปลูกพืชกัญ.. เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ไปสู่ระดับอุตสาหกรรม จากเว็บไซต์แห่งนี้ ซึ่งมีคู่มือแบบภาพสีสันสวยงาม พร้อมข้อมูลวิชาการแบบละเอียด มาแนะนำกัน (ลองดูจากภาพประกอบที่นำมาฝาก เล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เจาะลึกถึง วิธีการเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาปลูก)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน หรือไปหน้าเพจ เพื่อดาวน์โหลด >> (คู่มือ การผลิตฯกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์)


อ้างอิง และขอบคุณข้อมูล จาก :

เฟซบุ๊ก : สถาบันกัญชาทางการแพทย์
https://www.facebook.com/106094868007799

เว็บไซต์ : กัญชาทางการแพทย์
https://www.medcannabis.go.th

เฟซบุ๊ก : กระทรวงสาธารณสุข
https://www.facebook.com/fanmoph

เฟซบุ๊ก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
https://www.facebook.com/FDAThai

เว็บไซต์ : สำนักนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
https://pr.moph.go.th

เว็บไซต์ : กรมวิชาการเกษตร
https://www.doa.go.th

เฟซบุ๊ก : กรมวิชาการเกษตร
https://www.facebook.com/doa.thaidoaอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล