X

ขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อการเพาะปลูก

26 เม.ย 2564
1020 views
ขนาดตัวอักษรขั้นตอนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อการเพาะปลูก


Step 1 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ที่ อย. พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอ (แบบกัญชง ๓) และแจ้งรายละเอียดของแผนการนำเข้า การจำหน่ายและการใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ (แบบข้อมูลนำเข้ากัญชง) เมื่อได้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 5 เฉพาะกัญชงแล้วจึงจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้


Step 2 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งกัญชง ในแต่ละครั้ง (แบบ NAR.5 HEMP) ที่ อย. พร้อมด้วยเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ สำเนาใบคำสั่งซื้อ (Purchase Order) จากผู้รับอนุญาตปลูกกัญชง

ㆍสำเนาใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชงของผู้ที่แจ้งความประสงค์จะซื้อเมล็ดพันธุ์นำเข้าหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการจังหวัดเกี่ยวกับการอนุญาตปลูกกัญชงของผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์

ㆍสำเนาใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าเมื่อได้รับใบอนุญาตนำเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้งแล้วจึงจะสามารถดำเนินการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงได้


Step 3 ดำเนินการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง

Step 4 นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง ณ ด่านตรวจพืชผู้รับอนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ แจ้งการนำเข้าพร้อมแสดงเอกสารประกอบได้แก่ ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งกัญชงในแต่ละครั้ง ใบรับรองสุขอนามัยพืชใบรับรองไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม และเอกสารการนำเข้าเมื่อผ่านการตรวจเอกสารประกอบ และสินค้า (เมล็ดกัญชง) แล้วจึงจะอนุญาตให้นำออกจากด่าน


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล