X
โอกาสเด็กไทย เทียบ รร.นานาชาติ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ นำร่องรร.ไทย มาตรฐานอินเตอร์

โอกาสเด็กไทย เทียบ รร.นานาชาติ สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ นำร่องรร.ไทย มาตรฐานอินเตอร์

3 ก.ค. 2567
1680 views
ขนาดตัวอักษร

3 ก.ค.67 - สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ นำร่องยกระดับการศึกษาไทย เปิดโอกาสเด็กไทยได้เรียนโรงเรียนไทย ในมาตรฐานอินเตอร์ สอดรับการศึกษายุคใหม่เรียนดี ชีวิตมีความสุข และเตรียมเปิดแคมปัสแห่งใหม่ ปี 2568


สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ (Arthit Ourairat Institution) หรือ AOI กลุ่มโรงเรียนสัญชาติไทย นำร่องยกระดับการศึกษาไทย สร้างหลักสูตรคุณภาพสูงมาตรฐานนานาชาติเหมาะสมสำหรับเด็กไทย เพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึง ในขณะที่ภาคการศึกษาไทยยังจำเป็นต้องเดินหน้าปฏิรูป เพื่อสร้างบุคลากรของชาติให้มีคุณภาพ


โดย ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันอาทิตย์ อุไรรัตน์ บอกว่า “จากข้อมูลของธนาคารโลก ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศไทยมีค่อนข้างสูง โดยนักเรียนที่มีฐานะสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่นักเรียนทั่วไป ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ความเหลื่อมล้ำนี้มีมากขึ้นจากค่าเล่าเรียนสูงของโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งผู้ปกครองไทยส่วนใหญ่เอื้อมไม่ถึง AOI จึงต้องการการแก้ไขปัญหา ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้กับสังคมไทย โดยการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานนานาชาติ ด้วยค่าเล่าเรียนที่เข้าถึงได้”

“สถาบันฯ ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การบูรณาการโรงเรียนต่าง ๆ อยู่ภายใต้สถาบัน AOI นักเรียนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสุด ได้เรียนรู้แบบองค์รวมทั้งด้านวิชาการที่เป็นเลิศระดับสากล พัฒนา ปัญญา สุขภาพกาย ใจ และ สังคม สอดคล้องกับความเป็นปัจเจกบุคคล ค้นพบเอกลักษณ์ของตัวเอง โดย AOI ยังโดดเด่นในด้าน นวัตกรรม และการเรียนแบบเฉพาะเจาะจง”

ปัจจุบัน กลุ่ม AOI มีโรงเรียนตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์ของประเทศประกอบด้วยโรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (BISP) โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต (SBS รังสิต) โรงเรียนสาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่ (SIBS เชียงใหม่) และโรงเรียนสาธิตเอสบีเอส กรุงเทพ (SBS กรุงเทพ) ที่ก่อตั้งใหม่เป็นแห่งที่ 4 บนพื้นที่ 10 ไร่ รองรับนักเรียน 800 คน พร้อมเปิดในปีการศึกษา 2568


โดยการเรียนการสอนในแต่ละสถาบันจะปรับให้เหมาะสม ตอบสนองความต้องการของนักเรียนในท้องถิ่นนั้น ๆ และการที่ทุกสถาบันมารวมกันภายใต้การบริหารของ AOI จะสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร คณาจารย์ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงร่วมกัน เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนทุกคน เช่น ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Medical Science Center) ศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬาเฉพาะทาง สิ่งเหล่านี้ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การศึกษา และเป็นการสร้างเครือข่าย เชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


“นอกจากนี้ AOI ยังมีความโดดเด่นด้านโปรแกรมแนะแนวการศึกษาเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมหลากหลายอย่างไร้รอยต่อบนเส้นทางการศึกษาของนักเรียน โดยออกแบบตามความต้องการและจุดแข็งเป็นรายบุคคล เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทย และทั่วโลก โดยไม่จำเป็นต้องใช้บริการแนะแนวจากภายนอก” ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และลดเวลาเรียนเสริมของนักเรียนไปพร้อมกัน ทำให้เด็กมีสมดุลของการเรียน และการใช้ชีวิต รวมทั้งมีเวลารู้จัก และค้นหาตัวเองมากขึ้นอีกด้วย


นอกจากวิชาการ อีกสิ่งสำคัญคือเด็กเรียนแล้วต้องมีความสุข สุขในการเรียน การใช้ชีวิต และมองเห็นภาพข้างหน้าของตัวเอง โดยเฉพาะการแนะแนว หรือเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ความสนใจของตัวเอง ที่จะศึกษาในระดับที่สูงต่อไปในอนาคต ซึ่งสถาบันฯ ได้รองรับความสนใจของนักเรียน ร่วมมือกับหลายสถาบันชั้นนำเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนของสถาบันฯ ได้เข้าไปเรียนรู้การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือรู้จักอาชีพที่สนใจก่อนเข้าสู่มหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กได้รู้จักตัวเอง และเจอความสนใจของตัวเองได้ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งโรงเรียนของสถาบันฯ มีความพร้อมของพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนในแต่ละด้าน


AOI ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสรรหาและบ่มเพาะบุคลากรการศึกษา โดยมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งต่อค่านิยมของสถาบัน มืออาชีพเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยเสริมบรรยากาศและสร้างผลการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนให้ได้


“ในขณะที่ภาคการศึกษาของประเทศไทยยังคงมีความจำเป็นต้องปฏิรูป ทางสถาบันจึงนำร่องในการสร้างหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานนานาชาติ พร้อมเปิดสอน 3 ภาษา ไทย อังกฤษ และจีนแมนดาริน เตรียมนักเรียนให้พร้อมเผชิญสภาพแวดล้อมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มั่นใจว่าพวกเขามีโอกาสทุกอย่างที่จะประสบความสำเร็จ และเป็นบุคลากรของชาติที่มีคุณภาพ พร้อมนำพาประเทศสู่ศตวรรษหน้าต่อไป”


โดยค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในสังกัดสถาบัน AOI จะต่ำกว่าโรงเรียนนานาชาติ 30-50% ซึ่งเป็นโอกาสที่ผู้ปกครองจะสามารถพาบุตรหลานเข้าสู่ระบบการเรียนที่ยกระดับในมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ โดยไม่ต้องมีการแบ่งแยกเป็น EP หรือห้องปกติ เพราะทุกคนจะได้เรียนในรูปแบบเดียวกัน ต่อยอดต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ทุกที่ทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติมในโปรแกรมการศึกษาของ ติดตามได้ที่ AOI https://arthitourairat.com


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล