X

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

11 พ.ค. 2565
60 views
ขนาดตัวอักษร

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นข้อเสนอวันที่ 17 พ.ค. 65 โทร.032-523000 ต่อ 4920 www.huahinhospital.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล