X
นวัตกรรมด้านอาหารครบวงจร

นวัตกรรมด้านอาหารครบวงจร

6 ก.ค. 2565
980 views
ขนาดตัวอักษร

หอการค้าขอนแก่นจับมือศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร


นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานในพิธีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์) จัดงาน BEYOND FOOD EXPO 2022 (บียอนด์ ฟู้ด เอกซ์โปร์) งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS อันได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน-ยูนนาน) นำเสนอสินค้านวัตกรรมด้านอาหาร การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง แบบครบวงจร เพื่อชูศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติ ผ่านโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ “Hosted Buyer Program” ผลักดันภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมอาหารไทยให้เป็น ครัวของโลก คาดการณ์มูลค่าการส่งออกทั้งปี 1.20 ล้านล้านบาท ขยายตัว 9.3% มีปัจจัยบวกจากประเทศคู่ค้าที่ต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้น


ทั้งนี้ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คุณเจริญ แก้วสุกใส เผยปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการอาหาร 1 แสนโรงงาน ทั้งขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก และสมาชิกในกลุ่มอาหารสภาอุตสาหกรรมฯ  กว่า 400 ราย ประกอบกับบริษัทด้านอาหารระดับโลกที่เข้ามาร่วมลงทุน ทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร สร้างรายได้ถึง 20% ของ GDP ของไทย และมองว่าไทยสามารถใช้ความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอาหารนี้ ที่เริ่มต้นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างความได้เปรียบในวิกฤตอาหารของโลกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เผยถึงจุดแข็งของอาหารไทยที่มีรสชาติเฉพาะตัวโดดเด่น และหลากหลายตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านภาคอีสานและอาหารถิ่นแถบลุ่มแม่น้ำโขงขึ้นไป จะมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและน่าลิ้มลองสำหรับคนรุ่นใหม่  // ด้วยโลกที่เปิดกว้างมากขึ้น บวกกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ของคนยุคใหม่ ที่ต้องการสร้างความหลากหลายและแปลกใหม่อยู่เสมอ ทำให้อาหารจากภูมิภาคต่างๆ มีการปรับเปลี่ยนและปรุงแต่งให้ถูกปากคนนอกพื้นที่ แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติของวัตถุดิบหลักประจำถิ่น อาทิ เชฟไพศาล ชีวินศิริวัฒน์ เชฟชื่อดัง ได้รังสรรค์เมนูอาหารไทยร่วมสมัย โดยใส่กลิ่นอายของท้องถิ่นอีสาน ปั้นเมนูอาหารพื้นบ้านของจังหวัดขอนแก่นให้เป็น Fine Dining ระดับโลก รวมถึง ผักพื้นบ้านอย่าง ผำ หรือ ไข่ผำน้ำ (Wolffia)  ซึ่งเป็นพืชวัฒนธรรมและอาหารพื้นเมืองภาคอีสาน ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดซุปเปอร์ฟู้ด ด้วยมีโภชนาการครบถ้วนสูงมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก


ทั้งนี้ เพื่อขยายช่องทางทางการค้า และยกระดับภาคอุตสาหกรรมอาหารในส่วนภูมิภาคให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดขอนแก่นจึงผนึกกำลังร่วมกับศูนย์ประชุมฯ ไคซ์  (KICE) จัดงาน BeyondFoodExpo2022 ขี้นในปีนี้ พร้อมเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ ผลักดันให้ธุรกิจอาหารในระดับ   อนุภูมิภาค ได้มีโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางในการทำธุรกิจ เพื่อต่อยอดไปสู่ตลาดสากลได้อย่างมีเสถียรภาพ


นายวิศว์ชนนท์ วิชัยยุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์)  เผยว่า งาน BeyondFoodExpo จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกระหว่าง วันที่ 15 – 17 ธันวาคม  2565  ณ ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ให้บริการการจัดงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น โดยจัดงานภายใต้คอนเซปต์ “Food, Feature to Fight” เป็นการนำเสนอความหลากหลายของอาหาร ผลักดันศักยภาพที่โดดเด่นของผู้ประกอบการอาหารในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ให้สามารถต่อสู้ กับภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจจากโควิด-19 หรือเรื่องของ วิกฤตการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานทางอาหารจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในทั่วทุกภูมิภาคของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วมุมโลกชะลอตัวลง และขณะนี้สถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลายลง ทางหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงร่วมกันผลักดันจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารแบบครบวงจร ในชื่อว่า BeyondFoodExpo2022 : The Greater Mekong Food Trade Show รวมกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ร่วมออกบูธแสดงสินค้าเพื่อกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคสู่มหภาค ซึ่งงาน BEYOND FOOD EXPO จะเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร ด้วยโปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจ Hosted Buyer Program ซึ่งจะเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจอาหารของผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงไปสู่นานาชาติ


BeyondFoodExpo2022 เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับภูมิภาคประจำอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (กลุ่มประเทศ GMS) ที่เชื่อมต่อ 6 ประเทศเข้าด้วยกันคือ ไทย ลาว เวียดนาม พม่า กัมพูชา และ จีน-ยูนนาน จัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมด 8 กลุ่มอาหาร-เครื่องดื่ม (Food Fairs) อันได้แก่ กลุ่มสินค้าทางการเกษตรและออร์แกนิค อาหารโปรตีนจากพืช อาหารทางเลือกใหม่ อาหารฮาลาล อาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องเทศเฉพาะถิ่น อาหารแปรรูปและอาหารแห้ง ขนมของหวาน และเครื่องดื่ม, 6 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านอาหาร (Food Supplies) อาทิ วัตถุดิบและสารเติมแต่งด้านอาหาร การบรรจุภัณฑ์และฉลาก เครื่องมือสำหรับการแปรรูปอาหาร การรักษามาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร ระบบห้องรักษาอุณหภูมิ ระบบลำเลียงอาหารและการขนส่ง เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงแบบครบวงจร (Complete Food Supply Chains thru Greater Mekong Sub-region in one show)


โดยบรรยากาศภายในงาน BeyondFoodExpo2022 จะเป็นไปในรูปแบบของ Food Talks: 5E-Sarn Pentagon: 5E อันได้แก่ Explore, Exclusive, Experience, Engage และ Enjoy เพราะนอกจากการแสดงสินค้าแล้ว งาน BeyondFoodExpo ยังเป็นเวทีการเจรจาทางธุรกิจ ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เข้าถึงนวัตกรรมและข่าวสารใหม่ๆ อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนดังในวงการอาหาร ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถปรับตัวในยุคเศรษฐกิจหลังโควิด-19 ได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 8,500 ราย เงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล