X
ช่วยประชาชน จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก

ช่วยประชาชน จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก

8 ก.ค. 2565
620 views
ขนาดตัวอักษร

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ติดตามความคืบหน้าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19 พร้อมด้วยนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้บริหารสถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น สาขาวิภาวดี  และสถานีให้บริการน้ำมันบางจาก สาขาเกษตร-นวมินทร์ 


ตามที่ นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน (ข้าวถุงราคาประหยัด) Lot 19  ไปเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.15 น.


โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า การเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 19 จัดจำหน่ายข้าวถุงในราคาถูก โดยข้าวถุงที่จะนำมาจำหน่ายในโครงการนี้ประกอบด้วย ข้าวถุงขนาด 1 กก. 5 กก.และ 48 กก. รวม 228 ยี่ห้อ ปริมาณข้าวที่มาร่วมโครงการ มีจำนวน 1.5 ล้านกิโลกรัม หรือ 1,500 ตัน ประกอบด้วย 1.ข้าวหอมมะลิ 2.ข้าวหอมผสม 3.ข้าวขาว และ 4.ข้าวเหนียว เป็นต้น ราคาลดสูงสุดถึง 48% เฉลี่ยถุงละ 5-100 บาทต่อถุงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและขนาด  มีบางรุ่นลดสูงสุดถึง 98 บาท จุดจำหน่ายข้าวถุงราคาถูกมีทั้งสิ้นทั่วประเทศ 703 จุดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถัดจากนี้ เริ่มต้น 703  จุดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1.ปั๊มน้ำมัน 3 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ 1)PTT Station 244 จุดทั่วประเทศ 2)ปั๊มพีที 193 จุด 3)ปั๊มบางจาก 43 จุด 2.กลุ่มโรงสีโกดังและร้านค้าของโรงสีมีทั่วประเทศ 46 จุด 3.จุดที่พาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไปจัดในชุมชนที่มีความเหมาะสม 77 จุดทั่วประเทศ 4.ผ่านรถโมบายพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน ที่จะตระเวนไปในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ในชุมชนใหญ่ที่เหมาะสมต่อไป


โดยจะเริ่มเฟสที่หนึ่งตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ถ้าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจจะขยายเวลาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล