X

สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564

1 เม.ย 2564
270 views
ขนาดตัวอักษร

 จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้วจึงได้จัดงาน จัดแสดงและจําหน่ายสินค้า “สีสันการค้าชายแดน เสน่ห์สระแก้ว 2564” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าของไทย – กัมพูชา ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการค้าและเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2564    ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC BIZ CLUB ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/ ผู้ประกอบการค้าชายแดนใน จังหวัดสระแก้ว จํานวน 100 คูหา มาเข้าร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า  สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าประเภทของใช้  เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย  และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน อาทิเช่น การจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดความสัมพันธ์ทางการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  กิจกรรมบันเทิงจากเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงที่จะมามอบความบันเทิงในงาน รวมถึงกิจกรรมจับฉลากเพื่อลุ้นโชคในรูปแบบต่างๆมากมายจึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมงาน ได้ในวันที่ 2 - 6 เมษายน ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 


    ทั้งนี้เมื่อปี 2558 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการนําประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณ ชายแดน ตามลําดับความสําคัญของพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะแก่การพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 10 จังหวัด แบ่งเป็น 2 ระยะ    โดยจังหวัดสระแก้วได้รับการดําเนินการในระยะที่ 1 ประกอบด้วย 5 เขต ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สระแก้ว ตราด สงขลา และมุกดาหาร สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจโดยกําหนดให้มี การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนซึ่งเป็นประตูเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล