X

โรงพยาบาลแม่สอด

11 พ.ค. 2564
80 views
ขนาดตัวอักษร

โรงพยาบาลแม่สอด  สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน  1  คัน  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยื่นข้อเสนอวันที่  14 พ.ค.  64  โทร  055534009  0623107145  www.maesot.moph.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล