X

ZpecSen สื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัมเพื่อเด็กไทย

11 ม.ค. 2564
60 views
ขนาดตัวอักษร

กทม. 11 ม.ค.64 - เนคเทคส่ง ZpecSen เป็นสื่อการสอนเรื่องแสงและสเปกตรัมเด็กไทย เชิญประชาชนร่วมให้ทุนสนับสนุนผลิตแจกจ่ายโรงเรียนทั่วประเทศ

 ดร.กฤศ พิจยเวทินท์ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยอุปกรณ์สเปกโทรสโกปีและเซนเซอร์ (SSDRG) เนคเทค-สวทช. บอกว่า “ZpecSen” หรือเครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา ช่วยสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของแสงและสเปกตรัมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ โดยได้พัฒนา ZpecSen อุปกรณ์สเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบพกพาในราคาที่เข้าถึงได้ ใช้ความสามารถของสมาร์ทโฟนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ฯ สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์นี้ได้ เช่น การตรวจวัดสารเคมี การตรวจวัดสารพิษ การตรวจวัดสารอาหาร หรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น


ZpecSen หรือ เครื่องสเปกโตรมิเตอร์แบบพกพา ออกแบบให้ติดตั้งใช้งานได้ง่ายและสะดวกผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตรวจวัดคุณสมบัติเชิงแสงวัสดุ ในรูปแบบที่เรียกว่าสเปกตรัม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุของแข็งหรือของเหลว หรือการตรวจวัดแหล่งกำเนิดแสงชนิดต่างๆ มาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพแบบพกพา ใช้แทนเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีราคาสูง มีขนาดใหญ่ และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้


ทั้งนี้ทีมวิจัยได้กำหนดเป้าหมายแรกในการพัฒนา ZpecSen ให้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องแสงและสเปกตรัม ด้วยเห็นปัญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนในประเทศไทย โดยเชื่อว่าเด็ก ๆ แต่ละคนมีความถนัดในการเรียนรู้ของตัวเอง อุปกรณ์นี้จึงเป็นทางเลือกในการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่ง โดยการพัฒนาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีต้นทุนต่ำ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางด้านแสงได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดย ZpecSen สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องแสงและสเปกตรัม ซึ่งถูกออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551


และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามจินตนาการของนักเรียนและเหมาะสมกับการสอนของผู้สอน ซึ่งจะเสริมสร้างประสบการณ์ กระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการสอนเพียงในแต่ตำราเรียน นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถนำ ZpecSen ไปใช้ทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร หรือพัฒนารูปแบบการสอนแบบใหม่ เพื่อใช้เสริมความรู้และความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแสงให้แก่นักเรียนได้อีกด้วย ซึ่ง เนคเทค-สวทช. เชิญชวนผู้สนใจร่วมสนับสนุนเงินทุนสำหรับผลิตอุปกรณ์ ZpecSen แจกจ่ายไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล