X

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา

19 พ.ค. 2564
70 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา  ประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่  ฉช.604 (บางส่วน) ตำบลบางปะกง  อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซื้อแบบถึง 31 พ.ค.  64  โทร  038511300

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล