X
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท  เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่

14 ม.ค. 2565
8550 views
ขนาดตัวอักษร

รศ.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี, นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่


Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล