X

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ/เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ฝ่าย Property Development (จำนวน 1 อัตรา)

5 พ.ค. 2565
610 views
ขนาดตัวอักษร

        บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโส ส่วนวิเคราะห์และหารายได้อสังหาริมทรัพย์ ฝ่าย Property Development ขึ้นตรงสายงานการเงิน (จำนวน 1 อัตรา)

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2565 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260 และดูรายละเอียดการรับสมัครงานตามประกาศที่ 43/2565 (เอกสารตามแนบ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล