X

คณะผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่นที่ 2 มอบกล่องป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19

17 เม.ย 2563
370 views
ขนาดตัวอักษร

นางสาวอรพิน ศิริจิตเกษม รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขายและการตลาด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร Making the CEOs of Thailand รุ่นที่ 2 นำโดย นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจายเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 310 กล่อง และ Face Shield โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล