X

เตรียมตัวให้พร้อม! สอบ ก.พ. ภาค ก ปี 65

20 มิ.ย. 2565
440 views
ขนาดตัวอักษรเตรียมตัวให้พร้อม!  สอบ ก.พ. ภาค ก ปี 65


สมัครสอบ 21 มิ.ย. - 11 ก.ค. 65 (เปิดรับสมัครสอบทุกระดับชั้น 500,000 ที่นั่งสอบเท่านั้น )


  • จ่ายเงินค่าธรรมเนียม 21 มิ.ย.-12 ก.ค. 65
  • อัปโหลดรูปถ่าย 18 ก.ค. - 16 พ.ย. 65
  • ประกาศรายชื่อ 15 ส.ค. 65
  • ประกาศกำหนดการสอบ 18 ต.ค. 65
  • สอบ 20 พ.ย. 65
  • ประกาศรายชื่อคนสอบผ่าน 20 ม.ค. 65
  • พิมพ์หนังสือรับรอง 27 ม.ค. 65
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล