X

คำศัพท์ที่มักเขียนผิด | คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้อง

13 พ.ค. 2565
550 views
ขนาดตัวอักษร

วันศุกร์วันหยุดยาวค่ะทุกคน วันนี้น้องบัวบานและ #คำไทยรู้ไว้ใช้ถูกต้องBB_MCOT มาทักทายทุกคนพร้อมกับคำศัพท์ที่เรามักเขียนผิดมาฝากค่ะ จะมีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย


พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายคำต่าง ๆ เอาไว้ดังนี้

1. น้ำแข็งไส

เป็นคำนาม หมายถึง น้ำแข็งที่ได้จากการไสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องไส มีลักษณะเป็นเกล็ดฝอย

2. ตำรับ

เป็นคำนาม หมายถึง ตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องละราย เช่น ตำรับหอสมุดแห่งชาติ หรือหมายถึง ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์) มาจากภาษาเขมร คำว่า ฎํราบ่, ตมฺราบ่

3. รังเกียจ

เป็นคำกริยา หมายถึง เกลียดเพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจเป็นต้น

4. เกลียด

เป็นกริยา หมายถึง ชัง, รังเกียจมาก, ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นเป็นต้น, บางทีใช้คู่กับคำ ชัง เป็น เกลียดชัง

5. ขี้เกียจ

เป็นคำกริยา หมายถึง (ภาษาปาก) มีนิสัยไม่ชอบทำงาน เช่น เด็กคนนี้ขี้เกียจ, เกียจคร้าน ก็ว่า, รู้สึกไม่อยากทำเพราะไม่เห็นประโยชน์เป็นต้น เช่น ขี้เกียจเถียง หรือหมายถึง เชื่อว่าเป็นเช่นนั้น (ใช้ในความประชดประชัน), ใช้เข้าคู่กับคำ จะ เป็น ขี้เกียจจะ เช่น พอให้เงินเข้าหน่อย ขี้เกียจจะรีบทำเสียอีก

6. เสน่ห์

เป็นคำนาม หมายถึง ลักษณะที่ชวนให้รัก หรือวิธีการทางไสยศาสตร์ที่ทำให้คนอื่นรัก


ป.ล. ก่อนจากกัน น้องบัวบานมีเว็บไซต์ดี ๆ มาฝากพี่ ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

❤️คำทับศัพท์ใช้แบบไหน? เช็กได้ที่ระบบฐานข้อมูลคำทับศัพท์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา https://transliteration.orst.go.th/search

❤️คำนี้เขียนถูกไหม? เช็กได้ที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ออนไลน์) https://dictionary.orst.go.th/ 


บทความอื่น ๆ ของน้องบัวบาน

- คำไทยรู้ไว้ ใช้ถูกต้อง : bit.ly/khamthai_BB

- คำศัพท์ที่มักเขียนผิด : https://www.mcot.net/view/pR3UN3ym

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล