X

วางบาตรแล้วฉาบปูน

7 พ.ค. 2565
1340 views
ขนาดตัวอักษร


ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ ที่วัดบ้านกระจาย ตำบลกระจาย อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เป็นอีกหนึ่งวัดที่พระสงฆ์น่าเอาเป็นแบบอย่าง หลังออกเดินรับบิณฑบาตรเสร็จ พระสงฆ์ทุกรูปก็จะวางบาตร หันมาจับเครื่องมือช่างแทน ร่วมกับเด็กวัด ญาติโยม ช่วยกันทำงานก่อสร้างพัฒนาวัด มุงหลังคาศาลาการเปรียญ ทำโครงสร้างหลังคาสถูปอิฐหลังใหม่ โดยไม่ต้องไปว่าจ้างผู้รับเหมาข้างนอก ให้เสียเงินของทางวัด โดยพระสงฆ์พระลูกวัดแห่งนี้ งานก่อสร้าง โครงสร้าง ทุกอย่างทำเองหมด เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่าย ให้กับทางวัด หลายหมื่นบาท ต่อโครงการก่อสร้างในแต่ละชิ้นงาน ซึ่งเป็นการประหยัดรายจ่ายให้กับทางวัดได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องพึ่งช่างหรือผู้รับเหมานอกวัดอีกต่อไป


นายอดุลย์ แสนรัก เล่าว่า การก่อสร้างในแต่ละครั้งวัดแห่งนี้ ทางพระลูกวัด จะทำการก่อสร้างเอง ไม่พึ่งผู้รับเหมาด้านนอก เพื่อเป็นการประหยัดรายจ่ายให้กับทางวัด ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ การก่อสร้างโครงหลังคาสถูปหลังใหม่ จากเดิมจะเสียค่าจ้างผู้รับเหมาครั้งละประมาณ 6-7 หมื่นบาทเป็นค่าจ้าง แต่พระสงฆ์ที่นี้จะใช้เวลาว่างทำกันเองโดยไม่ต้องเสียเงินทางวัด สิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายในวัด เป็นผลงานของพระลูกวัดใช้เวลาว่างจากการศึกษาธรรมะช่วยกันลงมือทำขึ้นมา โดยไม่ง้อผู้รับเหมา จนทำให้พระลูกวัดที่นี้ ไม่ค่อยมีเวลาไปไหน นอกจากทำงานก่อสร้าง พันฒนาวัดที่ตนเองจำพรรษาอยู่  Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล