X
สืบสานอาชีพ ช่างปั้นพระพุทธรูป @ช่างปั้นหล่อพระ นครปฐม

สืบสานอาชีพ ช่างปั้นพระพุทธรูป @ช่างปั้นหล่อพระ นครปฐม

8 ก.พ. 2565
2450 views
ขนาดตัวอักษร

“ช่างปั้นพระพุทธรูป” ปัจจุบันเริ่มเหลือคนทำอาชีพนี้น้อยลงไปทุกที แต่ยังมีคนอีกกลุ่ม ที่ยังยืนหยัดรักษาอาชีพนี้ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ สืบสานอาชีพช่างปั้นหล่อ ต่อไป ติดตามไปพร้อมกันที่นี่#ช่างปั้นพระพุทธรูป #บ้านช่างหล่อ #พระพุทธรูป

อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล