X

โรงพยาบาลแม่สอด

27 พ.ย. 2563
40 views
ขนาดตัวอักษร

โรงพยาบาลแม่สอด  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะแบบสามมิติ  จำนวน  1 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยื่นข้อเสนอวันที่ 1 ธ.ค.  63  โทร  055534009  0623107145 www.maesot.moph.go.th

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล