X

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

15 ก.พ. 2564
30 views
ขนาดตัวอักษร

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการสำหรับการบริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น  2 อาคารรัชมังคลาภิเษก  ซื้อแบบถึง 22 ก.พ.  64  โทร  022811621

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล