X

วราวุธ เดินหน้าแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน

14 ม.ค. 2564
30 views
ขนาดตัวอักษร

หนองคาย 14 ม.ค.64 - วราวุธ สั่งเดินหน้าปรับภูมิทัศน์สวนรุกขชาติ 60 ปี เชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตไทย ลาว พร้อมหารือแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เน้นป้องกันมากกว่าแก้ไข


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่สวนรุกขชาติ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว บ้านหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมอบแนวทางการดำเนินงานให้ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ติดตามการดำเนินงาน


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า แต่ละพื้นที่มีปัญหาต่างกันไป ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำการป้องกันมากกว่าการแก้ไข โดยเฉพาะในช่วงฤดูหมอกควัน ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย มีสติ ในการป้องกันทรัพยากรของประเทศ และรักษาผลประโยชน์ลดผลกระทบให้ประชาชน 


จากนั้นได้เดินทางไปยังสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหนองคาย บริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น จังหวัดหนองคาย ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากหมอกควันข้ามแดน ซึ่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมีมาตรฐานที่สามารถตรวจวัดเทียบเท่าในระดับสากล ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนเชื่อมั่นว่า จะได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและแม่นยำ โดยจะดำเนินการติดตั้งให้ครบทุกจังหวัดภายในปี 2564

ทั้งนี้จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายแดน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีส่วนที่อยู่เหนือความควบคุมของประเทศไทยด้วย โดยพื้นที่ในตัวจังหวัดหนองคาย ได้ฝากผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาเรื่องจุดความร้อน ลดการเผาไหม้ในที่โล่ง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


อย่างไรก็ตามสวนรุกขชาติ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ลาว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ของไทยและลาว รวมทั้งพืชสมุนไพร และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และดำเนินกิจกรรมสวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาล พื้นที่เป็นหนองน้ำเป็นส่วนใหญ่ มีพรรณไม้น้ำ 39 ชนิด ใน 24 วงศ์ และมีไม้ต้นขึ้นกระจาย 26 ชนิด ใน 11 วงศ์ พรรณไม้น้ำที่พบมาก คือ กกสามเหลี่ยม ธูปฤาษี หญ้าไซ และจอกหูหนู    มีการปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น สะเดา คูณ ประดู่ ยางนา โสกเขา กันเกรา แคนา บุนนาค จำปี ตีนเป็ดทะเล ปีบ กระพี้จั่น ลั่นทม ฯ

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล