X

5 สิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือช่วงวิกฤติว่างงาน

10 มิ.ย. 2563
840 views
ขนาดตัวอักษรสวนดุสิตโพล เผยผลสํารวจ 5 สิ่งที่คนอยากให้รัฐฯ ช่วยเหลือ อันดับ 1 การจ้างงานจากภาครัฐ 71% รองลงมาเรื่องมาตรการทางภาษี 63% ค่าครองชีพ 58% การฝึกอาชีพ 54% และเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 44.91%

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved