X

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศข้อกำหนด การจัดสรร “ซิโนฟาร์ม”

10 มิ.ย. 2564
60 views
ขนาดตัวอักษรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศข้อกำหนดการจัดสรรวัคซีน "#ซิโนฟาร์ม"


1.ราคาเข็มละ 888 บาท ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์


2.องค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรการกุศล และหน่วยงานเอกชน ซื้อได้


3.นำไปฉีดให้กับบุคลได้ทุกกลุ่มแต่ห้ามเก็บเงินหรือค่าบริการกับผู้ฉีดต้องฉีดฟรี และห้ามขาย ฝ่าฝืนปรับ 15 เท่า


4.ต้องบริจาควัคซีน 10% ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส


5.ต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ข้อมูลจาก .นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 9 มิ.. 64

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล