X

ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า 1 สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

5 พ.ค. 2565
430 views
ขนาดตัวอักษร

        บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้า 1 สำนักการขาย สายงานการตลาดและขาย (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

        ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2565 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2201 6000 ต่อ 6260 และดูรายละเอียดการรับสมัครงานตามประกาศที่ 47/2565 (เอกสารตามแนบ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด เท่านั้น

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล