X

ชี้เทรนด์สถาปัตย์ Metaverse VR AI มาครบ

11 พ.ค. 2565
650 views
ขนาดตัวอักษร

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (INDA) กล่าวว่า เทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ ของการออกแบบสถาปัตยกรรม คือ  Metaverse , VR (Virtual reality ) ที่จะมาปลดปล่อยนักออกแบบรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล interactive ที่จะรองรับการใช้พื้นที่ที่ไม่เคยใช้งาน เช่นตึกร้าง การออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน (Sustainability )ที่จะมาเป็นแนวคิดกระแสหลักในการออกแบบ


ที่ขาดไม่ได้คือกระแสการนำเอาใช้ AI (artificial intelligence) โดย AI ถูกเอามาใช้ในการออกแบบที่มีความซับซ้อนมีข้อจำกัดมาก การใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์หาโซลูชันที่ดีที่สุด เช่น การคำนวณหาพื้นที่ที่เหมาะจะสร้างที่จอดรถ ฯลฯ ด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำช่วยลดเวลาในการทำงานที่เคยต้องใช้เวลานานในการออกแบบ ลดเวลาลงด้วยการนำ AI มาวิเคราะห์โซลูชันที่เหมาะสมโดยเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาคำนวณประกอบ นอกจากนี้การใช้ โครงข่ายประสาทเทียม หรือ neural network ที่รวบรวมสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ให้ AI วิเคราะห์ด้วยความสามารถในการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ทำให้การวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการออกแบบทำได้เร็วขึ้น


INDA ได้จัด นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิตหรือที่เรียกว่า อินดา พาเหรด (INDA Parade) จัดมาเป็นปีที่ 7  ในรูปแบบไฮบริดที่ ผสมผสานระหว่างการเข้าชมนิทรรศการบนพื้นที่จริงกว่า 1,500 ตรมและรับชมในรูปแบบออนไลน์จากที่ทุกที่ทั่วโลก พร้อมกับการบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นนำ มาร่วมแชร์ความรู้ และประสบการณ์ตรงจากทั่วโลก ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่จัดแสดงนิทรรศการให้อยู่ในโลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) เพียงอย่างเดียว


 


​“นิทรรศการแสดงผลงานจบการศึกษาประจำปีของนิสิตในทุกชั้นปี ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ชี้วัดการเรียนรู้ทั้งหมดของนิสิตที่ผ่านมาว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างตลอดปีการศึกษา ซึ่งผลงานจบการศึกษาของนิสิตทุกคน เป็นสิ่งที่แสดงออกให้เห็นถึง ความทุ่มเท ความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างเต็มที่ จึงเป็นที่มาของการจัดงานอินดา พาเหรดขึ้น เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานจบของนิสิตทุกชั้นปีมาจัดแสดงและเผยแพร่สู่สายตาคนภายนอกให้ทุกคนได้รับชม ทั้งคนไทย ชาวต่างชาติตลอดจนเป็นแนวทางในการแนะนำคณะให้น้องๆ ระดับมัธยมได้เรียนรู้ ศึกษาข้อมูลหลักสูตรอินเตอร์ คณะที่อยากเรียนต่อรวมถึงได้เข้ามาสัมผัสและเห็นผลงานจริง และบรรยากาศในการนำเสนอผลงานของตัวเองกับอาจารย์ต่างชาติอย่างเข้มข้นผ่านจอและมัลติมีเดียเต็มพื้นที่ นับเป็นงานที่สะท้อนตัวตนของนิสิตและความเป็นอินดาอย่างแท้จริง INDA ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรอินเตอร์ที่จะเป็นทางเลือกให้กับน้อง  ที่สนใจอยากเข้ามาศึกษา” ผศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าว      

   

อินดา พาเหรด 2022” (INDA Parade 2022) ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด UNBOUNDED REALITY (ความจริงใหม่ไร้ขอบเขตประกอบด้วยกิจกรรม 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตเต็มพื้นที่ในอาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 13 ชั้น 16 ผ่านโมเดลจริง ผสมผสานกับนำเสนอผลงานผ่านจอมัลติมีเดียพาโนรามา พร้อมแชร์ประสบการณ์กับคณาจารย์ชั้นนำจากต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์


ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ INDA Parade 2022 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ -13 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 – 18:00  คณะสถาปัตย์จุฬาฯ อินเตอร์ (INDA) อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น 13 และ 16 รับชมออนไลน์ได้ที่ http://cuinda.com/inda-parade-2022 

Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล