X

เร่งช่วยเหลือลูกจ้างตกงานจากโควิด

22 ม.ค. 2564
140 views
ขนาดตัวอักษร

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ศาสตราจารย์นฤมล 

ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ โดยรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอขอบคุณ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจให้ความช่วยเหลือ

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 อย่างเต็มความสามารถ สิ่งสำคัญคือ ต้องร่วมกันป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวงกว้าง และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเน้นย้ำการทำงานเพิ่มเติม 


ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวภายในประเทศ ให้มีประสิทธิภาพ 2) กำหนดมาตรการผ่อนผันแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้มีความรัดกุม

ในทุกขั้นตอน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 3) กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ คัดกรอง

โรคโควิด – 19 ให้ครอบคลุม ในทุกสถานประกอบการ 4) เร่งรัด ให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้ทันต่อสถานการณ์ 5) กำหนดมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อรักษาสภาพการจ้างงาน และส่งเสริมการจ้างงาน ให้ครอบคลุม ทั้งแรงงานในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือ

ในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และหางานให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุด 6) ยกระดับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ Tier 1 เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานสากลและองค์การระหว่างประเทศ 7) สำหรับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศวันนี้ได้ Video Conference ไปยังสำนักงานแรงงานในต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานขอให้สำนักงานแรงงานในต่างประเทศหาตำแหน่งงานว่าง เพื่อรองรับแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศให้มีรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังสถานการณ์โรคโควิด – 19 คลี่คลาย8) มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ว่างงานขอให้เร่งรัดการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบให้ครบถ้วนไม่ตกหล่น รวมทั้งให้มีมาตรการช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกอาชีพ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือและหางานให้ทำอย่างเร็วที่สุด 9) ให้ดูแลและเร่งรัดดำเนินการชดเชยการขาดรายได้ของแรงงาน 
“ผมขอเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ขอให้กลุ่มแรงงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศ ร่วมมือ ร่วมใจ ขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”พล.อ.ประวิตร กล่าวในท้ายสุด


อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณ หากคุณยอมรับเพื่อเข้าชมเว็บไซต์ เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม
Terms of Service © 2018 MCOT.net All rights reserved นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล